Our Work sample

Home»portfolio»Tubs flexibles

Tubs flexibles

Overview

S’empren per a realitzar les connexions entre els conductes principals que transporten l’aire i l’element de difusió. També en ocasions per accedir a llocs on un conducte rígid no pot. Existeixen també diferents models amb o sense aïllament per utilitzar-los depenent de les prestacions que requereixi la instal·lació.

    Related Portfolio