Our Work sample

Home»portfolio»Reixetes

Reixetes

Overview

Igual que els conductes són una part fonamental en la instal·lació si encertem a l’hora de triar la difusió , aconseguirem un bon funcionament de la instal·lació i un bon acabat o disseny de la mateixa . Hi ha diferents tipus, models i colors per adaptar-se a les necessitats de cada instal·lació .

    Related Portfolio