Our Work sample

Home»portfolio»Conductes de polisicinurat

Conductes de polisicinurat

Overview

Els conductes d’aire són una part importantíssima de la instal·lació, d’ells dependrà el correcte funcionament de la mateixa. Alhora costat de les reixetes o difusors o toveres li donaran identitat al local .

    Related Portfolio